VR 30 apr - WO 30 jun
Actief

Zet uw mooiste of bijzondere plek in Bernheze op de kaart

Gemeente vraagt inwoners om mee te denken over omgevingsvisie

Om op te halen wat inwoners van Bernheze belangrijk vinden voor hun toekomstige leefomgeving, organiseert de gemeente Bernheze een fotoactie. Inwoners kunnen foto’s opsturen van een mooi of bijzonder plekje in hun dorp of buurt. Dit kan een mooi landschap of gebouw zijn, maar ook leuke plekken om te fietsen, te wandelen, te sporten, te spelen, te werken, te leren, etcetera. De gemeente wil zo input ophalen voor de omgevingsvisie.
Omgevingsvisie
De gemeente Bernheze moet net als het rijk, provincies en alle gemeenten een omgevingsvisie opstellen. In de omgevingsvisie komt te staan hoe de leefomgeving van Bernheze er in 2040 uit zal zien. Voor de omgevingsvisie moeten we keuzes maken voor de toekomst over onderwerpen de ons allemaal aangaan.
Zoals: Hoe gaan we om met het buitengebied en de groenvoorziening in de kernen? Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en werkplekken? Hoe zorgen we voor mooie, schone en veilige buurten? Hoe komen we vlot, veilig en gezond op ons werk en op school? Waar moet ruimte zijn om te sporten en te recreëren? Hoe gaan we om met duurzaamheid?
De omgevingsvisie hoort bij de Omgevingswet. In deze nieuwe wet komen vanaf 2022 alle regels voor de leefomgeving samen. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water.
Doe mee, denk vooruit
De gemeente maakt de omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, belangenorganisaties van Bernheze. Onder het motto ‘doe mee, denk vooruit’ kunnen inwoners op verschillende manieren meedenken over hun toekomstige leefomgeving. Na de fotoactie volgen voor de zomer nog een online vragenlijst en een tekenwedstrijd. In het najaar komen er bijeenkomsten en gesprekken over verschillende thema’s. Zo werkt de gemeente samen met inwoners en allerlei partijen toe naar een omgevingsvisie die in 2023 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Meer informatie over de fotoactie staat op www.bernheze.org/foto.