Conclusie inspectierapport ât Zicht: âonvoldoende randvoorwaarden voor verlenen van verantwoorde zorgâ

OSS â Bij Zorggroep ât Zicht is onvoldoende aanbod van dagbesteding en de aangeboden dagbesteding sluit niet altijd aan bij de doelen van de cliënt. Dat staat te lezen in het inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat vandaag is gepubliceerd.
De IGJ bracht samen met toezichthouder WMO Oss op 24 augustus een onaangekondigd inspectiebezoek aan ât Zicht. Dat deden ze naar aanleiding van alarmerende signalen van ouders. Volgens de IGJ zijn er binnen Kloosterhuis ât Zicht onvoldoende randvoorwaarden aanwezig voor het verlenen van verantwoorde zorg.

Ook concluderen de inspecties dat bij nieuwe aanmeldingen er geen risicotaxatie wordt gemaakt van de risicoâs die een nieuwe cliënt met zich meebrengt voor de aanwezige cliënten, bijvoorbeeld met betrekking tot middelenmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Randvoorwaarden
Ondanks het ontbreken van de randvoorwaarden voldoet de geleverde zorg volgens de IGJ grotendeels aan de door de inspectie getoetste normen. âHet deskundigheidsniveau van de medewerkers is passend bij de doelgroep en de doelstelling van het Kloosterhuis âzorg en wonenâ. Er zijn voldoende HBO en MBO opgeleide medewerkers en de 24 uur bezetting is redelijkerwijs passend bij de doelgroep. Bij ziekte of uitval is er adequate vervanging georganiseerdâ, zo staat in het rapport te lezen.

Vervolg door de inspectie
De inspecties zullen in het eerste kwartaal van 2018 Kloosterhuis ât Zicht onaangekondigd bezoeken om de voortgang van de verbeteringen te toetsten en nemen daarbij het nieuwe dagactiviteitencentrum mee in hun toetsing.
advertentie <p>Banner Woonboulevard Oss midden dec19</p>

Lees ook deze artikelen