Debatangst coalitiepartijen Oss?

Donderdag 8 november was ik van 14.55 uur tot 00.43 uur (inclusief nazit) aanwezig bij debat gemeenteraad Oss over de programmabegroting. Als politiek liefhebber was het geen probleem om dit vol te houden. Mijn subjectieve mening over wat ik aantrof:
Voorzitter:
Kreeg het voor elkaar om de vergadering op tijd te laten eindigen maar niet altijd op een correcte manier. Onze burgemeester is een kei in het uitdragen van Global Goals maar een raadsvergadering voorzitten zal nooit haar passie worden. Ze liet procedureel nogal wat steekjes vallen.

College:
Zal tevreden zijn over het resultaat. Programmabegroting aangenomen met steun van oppositiepartij GroenLinks. Ook richting de rest van de oppositie was duidelijk sprake van een echte uitgestoken hand. Het college ging serieus in op alle moties en amendementen en probeerde compromissen te zoeken. Wethouders schuwden het debat niet. VVD-wethouder Thijs van Kessel blonk uit. Hij stond 43 minuten achter het spreekgestoelte. Volgens mij een PR. Thijs wankelde lichtjes tijdens bespreking motie íntegraal beleid multiculturele diversiteitâ maar er stond een veelbelovende krachtige wethouder waar Oss mee vooruit kan. Wethouders Frank Den Brok, Kees van Geffen en ook Johan van der Schoot waren degelijk en scoorden allemaal dikke voldoendes door zoveel mogelijk open het gesprek met oppositie aan te gaan. De valse noot was wethouder Joop van Orsouw. Zijn schakelen van oppositieleider naar wethouder verloopt uiterst moeizaam. Op cruciale momenten was hij al afwezig tijdens raads- en commissievergadering. Hij roept in de krant dingen die hij niet kan waarmaken( bijvoorbeeld fietsverbod vanaf 3 december). Na een zeer goede aanval over OZB-verhoging van de PvdA verschool hij zich achter de woorden van Frank den Brok. Hij lijkt zichzelf totaal kwijt te zijn. Wie helpt hem zoeken? Een positief onderzoek over fietsen in het centrum in opdracht van de gemeente schoof hij beschamend opzij. Hij klampte zich vast aan subjectieve enquêtes van PvdA, SP en een verdwaalde CDA-er. De burgemeester moest hem uit het drijfzand trekken door de discussie af te kappen. Deze roeptoeter heeft nauwelijks nagedacht over de gevolgen van het fietsverbod. Hij heeft ook al steken laten vallen in dossier Singel 40-45. Joop kan nog gered worden door het centrumdossier maar dan moeten er wel zichtbare resultaten komen.

SP:
Prima eerste termijn van Jan Zoll. SP lijkt zich constructief te gaan opstellen. Erg jammer dat motie âIntegraal beleid multiculturele diversiteitâ geen meerderheid kreeg. Had die het wel gehaald dan was er een goede kans geweest dat SP voor de programmabegroting had gestemd. Altijd genieten van vasthoudendheid Bas van de Voort en Marie-Therese Janssen. Voor de ontwikkeling van SP Oss is het beter dat Henk van Gerven snel volledig naar Den Haag vertrekt.

VDG:
Ik ben allergisch geworden voor het gedevalueerde woord âtrotsâ. Fractievoorzitter Hans Boerboom gebruikt dat woord te vaak. Vooral als hij spreekt over wethouder Den Brok. Daarmee doet hij automatisch VDG-wethouder van Geffen tekort. Boerboom hield Osse inwoners voor de gek over verhoging onroerendzaakbelasting (OZB): âWij zijn nu voor, maar de komende 3 jaar zijn we tegen een verdere verhogingâ. Ehssane Gounou(pvdA) liet wethouder Frank Den Brok zeggen dat in komende jaren wel inflatiecorrectie wordt toegepast. Dus toch hogere OZB voor onze inwoners. VDG ging nauwelijks in op moties en amendementen van de oppositie. Dat deugt niet. Door Ester Bos(GroenLinks) en Martijn Tonies (SP) werd VDG hard aangepakt over de in de coalitie afgesproken motie âVisie van Oss op de Maashorstâ. D66 wilde eerst voor de motie stemmen maar ging om na het horen van de argumenten van GroenLinks en SP waar VDG geen goed antwoord op had. Grote klasse van D66. Ook de PvdA luisterde goed naar kwaliteit van de argumenten. VDG wilde motie koste wat kost doordrukken met steun van de zwijgende coalitiepartijen. Ik vind dat de verantwoordelijk wethouder nu verzwakt in plaats van versterkt de gesprekken over toekomst Maashorst ingaat.

CDA
Geen dualisme dit keer. VDG, VVD en Beter Oss zullen hen dat wel vriendelijk hebben gevraagd. Het linkse hart van fractievoorzitter Mari van Kilsdonk klopte deze vergadering in stilte. CDA nam prima initiatief voor unaniem gesteunde amendement âUitvoering Hart Veilig Ossâ. Verder bemoeide de fractie zich nauwelijks met het debat.

Beter Oss:
Rustige eerste termijn. Daarna schrok de fractie blijkbaar zo hard van het extreem zwakke optreden van de eigen wethouder dat ze niet meer meededen.

VVD:
Kortste bijdrage in eerste termijn. Verder zweeg de VVD in alle talen. Ze zaten erbij en keken erna. Zeer teleurstellend.

D66:
Betrokken politicus sprak tijdens nazit: âze blijven met hagel schietenâ. D66 had teveel moties/amendementen. De grote meerderheid is moe geworden van âmuziek in de klasâ en âtoerismeâ. Goede themaâs die door D66 nu wel genoeg op de kaart zijn gezet. Groot succes vind ik motie âInvulling cultuurfondsâ waarvan D66 initiatiefnemer was. Dit is echt een belangrijke verbetering in de programmabegroting.

GroenLinks:
Prachtige eerste termijn van Ester Bos. Dit keer geen initiatiefnemer van moties/amendementen. GroenLinks koos voor andere strategie en stemde als enige van de oppositie voor de programmabegroting. Kortom even constructief als andere jaren.

PvdA:
Ehssane Gounou had een sterke avond. Goed getimede interrupties met kwinkslagen en krachtige argumenten. Ze vergat wel de fracties van VDG, VVD en Beter Oss tijdens tweede termijn uit de tent te lokken over de OZB-verhoging. In deze vorm had ze deze 3 fracties gemakkelijk knock-out gekregen.

LOF:
Gé Wagemakers was wel scherp maar niet dominant aanwezig. Hoewel ik het inhoudelijk met hem eens was vond ik hem tactisch niet sterk bij amendement âSubsidie Winterlandâ en motie âFietsen in de binnenstadâ.

Wordt vervolgd,

Gebert Lucassen
advertentie

Lees ook deze artikelen