Disclaimer

Dtv Oss - Bernheze streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Dtv Oss - Bernheze echter niet, noch kan Dtv Oss - Bernhezehiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Dtv Oss - Bernheze zijn verstrekt.

Dtv Oss - Bernheze aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Dtv Oss - Bernheze of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dtv Oss - Bernheze.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
0412 622230 – redactie@d-tv.nl

Dtv Oss - Bernheze
Angelenweg 153C
5349 TG Oss