Disclaimer

Dtv Nieuws streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Dtv Nieuws echter niet, noch kan Dtv Nieuws hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Dtv Nieuws zijn verstrekt.

Dtv Nieuws aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Dtv Nieuws of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dtv Nieuws.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
0412 622230 – redactie@dtvnieuws.nl

Dtv Nieuws
Angelenweg 153C
5349 TG Oss