Fatsoenlijke partijen

Columnist Robert-Jan Steegman is blij dat we in Oss een burgemeester hebben voor wie alle partijen gelijk zijn.
Burgemeester Sluiter van Harlingen is blij dat alleen 'fatsoenlijke partijen' deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bij navraag gaf hij aan dat hij doelde op het niet meedoen van PVV en Forum voor Democratie (FvD). Een merkwaardige uitspraak van iemand die geacht wordt om vanuit zijn functie boven de partijen te staan en er te zijn voor alle inwoners van zijn gemeente. Hij geeft immers aan dat hij deze partijen dus onfatsoenlijk vindt en impliciet krijgen de inwoners van Harlingen die tijdens de laatste verkiezingen op de FvD of PVV - samen 21% - daarmee ook een veeg uit de pan. De heer Sluiter, zelf lid van de PvdA (In Harlingen van 33,3% naar 8.6% gekelderd), voelt zich kennelijk moreel verheven boven deze mensen, een aparte vorm van 'boven de partijen staan'....

Mag een burgemeester dan geen eigen mening hebben? Natuurlijk wel, burgemeesters zijn immers ook maar mensen (of probeert burgemeester Sluiter een andere indruk te wekken?) die meestal een politieke carrière achter de rug hebben waarin je mening er zeker toe doet. Maar een burgemeester is er voor alle inwoners van zijn gemeente. Of ze nu extreem rechts of extreem links denken en stemmen, of ze lid zijn van een partij met ideeën die de jouwe niet zijn of of ze kandidaat zijn voor een dergelijke partij. Het past een burgemeester niet om een oordeel te vellen over een partij die zich houdt aan de democratische regels van dit land. Gelukkig hebben we in Oss een burgemeester voor wie alle partijen wel gelijk zijn. Natuurlijk heeft ze een politieke voorkeur, maar daar merken we in Oss niets van.

In Oss is er komende verkiezingen weer voldoende te kiezen. Mooi dat er een nieuwe partij bijkomt, fijn dat op de kandidatenlijsten nieuwe namen staan maar ook goed dat ervaren raads- en commissieleden zich kandideren voor een volgende periode. Raads- en commissiewerk is vaak ondankbaar werk dat meestal buiten de schijnwerpers valt. De raadsvergoeding weegt niet op tegen de vele uren en de beperkingen die het werk inhoudt voor je privéleven en carrière. Iedere kandidaat, iedere partij, links of rechts, verdienen ons aller respect, dat van de burgemeester - namens ons allen - voorop. Een kwestie van fatsoen waar burgemeester Sluiter van Harlingen kennelijk weinig kaas van heeft gegeten.
advertentie

Lees ook deze artikelen