Hoofdredacteur (40 uur)

De journalistiek in Noordoost-Brabant een impuls geven, leiding geven aan redacties van drie samenwerkende publieke omroepen en kwaliteit toevoegen: hiervoor wordt per direct een hoofdredacteur gezocht. Het gaat om een functie van 40 uur per week. 

In het kader van de pilotregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media zijn we aangewezen als pilot-omroep. Dat houdt in dat we met extra middelen de komende jaren de journalistiek in Noordoost Brabant een impuls gaan geven. Met behulp van de pilot ontstaat uit de drie samenwerkende publieke omroepen een gezamenlijke, sterke, lokale nieuwsredactie, die in Noordoost-Brabant in de ‘haarvaten’ (wijken en kernen) van de samenleving zit, die dagelijkse professionele journalistiek levert die aansluit bij behoeften van de inwoners op door hen gewenste momenten en platforms. Onze nieuwe hoofdredacteur is de kartrekker in dit project.

Profiel
Daarnaast willen we de kwaliteit verbeteren door een journalistiek ervaren hoofdredacteur aan te trekken. Iemand die vanuit zijn kennis en ervaring ons scherpere, journalistiekere keuzes laat maken. Die de kwaliteit bewaakt en structureel gericht bevordert. En die een visie heeft op onafhankelijke, kritische journalistiek in een tijdsgewricht van snel veranderend mediagebruik door nieuwsconsumenten, groeiend belang van lokale journalistiek en een afname van lokale journalistieke infrastructuur. Kort gezegd: iemand die bekend is met de ontwikkelingen en uitdagingen in het vakgebied én er mee om weet te gaan. Maar ook iemand die het ‘DNA’ van onze streek kent en die begrijpt welke thema’s voor onze inwoners relevant zijn. En dat die thema’s door de samenstelling van ons verzorgingsgebied overal anders worden beleefd. Iemand die ervoor zorgt dat onze berichtgeving de kloof weet te overbruggen tussen stad en platteland, tussen hoog- en laagopgeleid en tussen jong en oud.

Toekomstbestendig
Voor ons is daarbij van belang dat de hoofdredacteur oog heeft voor de verdere uitbouw van onze samenwerking, waarbij we werken aan een professionele, journalistieke ‘achterkant’ van de organisatie, terwijl de voorkant, datgene wat ons publiek van ons ziet, juist heel lokaal blijft. Deze structuur, die we tijdens de pilot verder vormgeven, moet ons toekomstbestendig maken. Ook als de pilot straks is afgelopen.

De hoofdredacteur is een belangrijk onderdeel van de pilot, die ook andere onderdelen bevat. We werken met meetbare doelstellingen. De hoofdredacteur houdt de vorderingen wekelijks bij en rapporteert maandelijks aan de directeur-bestuurder en uiteindelijk ook aan het Stimuleringsfonds en de sectororganisatie.

De hoofdredacteur stuurt daarnaast de redactie aan en is verantwoordelijk voor de gewenste kwaliteitsverbetering. Als het gaat om de dagelijkse journalistieke gang van zaken wordt de hoofdredacteur ondersteund door twee eindredacteuren.

Functie-eisen
Voor deze functie is uiteraard een journalistieke opleiding én ervaring van belang. We denken daarbij aan meerdere jaren ervaring bij bijvoorbeeld een regionaal dagblad of een provinciale omroep. Je moet kunnen aantonen dat je in staat bent om leiding te geven aan de redactie en dat je ook de organisatorische kant van de pilot kunt managen. We zijn benieuwd naar je visie op onze rol in de samenleving en hoe je denkt die om te zetten in de praktijk. En hoe je de gewenste kwaliteitsverbetering vorm wilt gaan geven. Samen met de directeur-bestuurder en de Sales Manager vorm je het MT van de omroep.

Voor al onze mensen geldt: je bent meer dan nieuwsgierig, ambitieus, creatief, kunt organiseren, kunt pakkend schrijven, hebt doorzettingsvermogen, bent stressbestendig en verbaal sterk. Enthousiasme vinden we vanzelfsprekend, humor kunnen we waarderen. Omdat je regelmatig tussen Oss, Den Bosch en Uden moet pendelen is een rijbewijs een absolute voorwaarde. We werken op onze redactie met wisselende diensten. Om de binding met onze regio te versterken verwachten we van onze medewerkers dat ze (op termijn) in onze regio komen wonen.

Geboden wordt
We bieden een interessante functie die je zelf mede kunt vormgeven. Je werkt in een klein, gemotiveerd team. De arbeidsvoorwaarden zijn gerelateerd aan de omvang van onze organisatie.

Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur-bestuurder, Eric Horvath. Dat kan het beste per mail (eric@dtvnieuws.nl). Dat emailadres gebruik je ook om je CV en uitgebreide motivatie in te sturen. Doe dat voor 20 januari aanstaande. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.