advertentie Banner SNLR.nl

SP Uden zit met vragen over coronacrisis

De SP in Uden heeft een hele reeks vragen gesteld aan het college van B en W met het oog op de coronacrisis.

Nu er even geen vergaderingen mogelijk zijn wil de partij toch opheldering over een aantal zaken. Het gaat vooral over de mogelijke problemen die ontstaan op het gebied van inkomen, zorg en onderwijs.

Zo vraagt de SP of er met de woningbouwstichting afspraken worden gemaakt als huurders in financiële problemen komen. De partij wil bijvoorbeeld ook weten of medewerkers van de thuiszorg hun werk veilig kunnen blijven doen en of de Voedselbank het nog redt.

Verder stelt de SP vragen over de problemen bij ondernemers met de huur van hun panden, het wel of niet doorgaan van de jeugdzorg en het berekenen van huur voor sportaccommodaties en wijkgebouwen terwijl die nu leeg staan.

De SP vindt ook dat het een goed idee is dat de gemeente een informatiebrief huis-aan-huis bezorgt over de coronacrisis.