Meer bezoekers en zwarte cijfers voor 'scherp' Museum Jan Cunen

OSS - Museum Jan Cunen in Oss trekt meer bezoekers dan een aantal jaar geleden. Hiermee gaat het museum mee in de landelijke trend. Daarnaast schrijft het museum geen rode cijfers, maar groeit er nou ook weer geen geldboom in het Jan Cunenpark.
Uit onderzoek van Museumvereniging blijkt dat de afgelopen vier jaar het aantal museumbezoeken met 30 procent gestegen is. Ook bij Museum Jan Cunen is het aantal bezoeken gestegen. "Maar niet met 30 procent", vult zakelijk directeur Marjon van de Ven-Sanders aan die niet de exacte cijfers heeft. Vooral na de verbouwing is het aantal bezoekers gestegen. "Tijdens zo'n verbouwing en tijdens het proces van de verzelfstandiging ging het aantal bezoekers logischerwijs wat terug, maar in 2017 is het aantal bezoekers ten opzichte van 2016 weer flink gestegen." En die stijgende lijn zet door, want ook dit jaar zijn er meer bezoekers. "We zitten er communicatief meer op en ook onze educatieve tak groeit."

Wat ook uit het onderzoek van Museumvereniging blijkt is dat veel middelgrote (42 procent) en kleine musea (48 procent) rode cijfers schrijven. Museum Jan Cunen mag volgens Van de Ven-Sanders nét een middelgroot museum genoemd worden, maar het Osse museum schrijft geen rode cijfers. "De inkomsten zijn de afgelopen jaren gestegen, maar de uitgaven ook. Toch schrijven we geen rode cijfers, het is beheersbaar. Dat komt omdat we scherp aan de wind zeilen", vertelt ze.

Maar door het 'scherp aan de wind zeilen' moeten er ook keuzes gemaakt worden. Forse investeringen zitten er niet in. "We willen bijvoorbeeld onze top tien collectie restaureren. Maar daar hebben we de gelden niet naar, dus daar wachten we mee. Alsof je thuis zegt: 'We stellen het repareren van het dak een jaartje uit.'" In 2019 loopt het contract met de gemeente Oss af, waarin staat hoe veel de gemeente bijdraagt aan het museum. "Dan is de geldbijdrage weer een onderwerp van discussie. Want we willen dus investeren in de collectie. En voor Oss is het museum een visitekaartje. Ongeveer zeventig procent van onze bezoekers komt van buiten Oss. We hebben hier de expositie Powervrouwen gehad, dat heeft een mooie spin-off gehad voor Oss met veel landelijke aandacht."
advertentie <p>Banner ssc helftheuvel</p>

Lees ook deze artikelen