Nieuwe stap ontwikkeling De Kolk

RAVENSTEIN â De nieuwbouwplannen op De Kolk in Ravenstein gaan een nieuwe fase in. De gemeente Oss heeft een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt dat nu de inspraak in gaat.
Hiervoor is gekozen omdat de gemeente al in een vroeg stadium reacties wil krijgen op de plannen. De inspraakperiode wordt langer gemaakt dan normaal omdat binnenkort de zomervakanties starten. In die periode wordt ook een inloopavond gehouden waar mensen informatie kunnen opvragen.

In Ravenstein is behoefte aan nieuwbouwwoningen maar er zijn weinig geschikte locaties. De Kolk, waar vroeger de brandweerkazerne en gemeentewerf zaten, is daar één van. Vorig jaar is met ontwikkelaar Van Grunsven een overeenkomst gesloten voor de bouw van nieuwe woningen met daarbij ruimte voor detailhandel.
advertentie

Lees ook deze artikelen