advertentie Banner SP Website

1 miljard kilo minder voedsel verspillen door voedselverspillingscentrum in Veghel

Een voedselverspillingscentrum in Veghel moet wereldwijd het voorbeeld worden voor het tegengaan van voedselverspilling. Jaarlijks 1 miljard kilo minder is het doel.

Het Circular Food Center. Zo gaat het Europese kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van voedselverspilling heette, dat in 2021 wordt geopend. Het centrum moet onderdak bieden aan initiatieven en experts die er op gericht zijn om voedselverspilling tegen te gaan door voedsel binnen de voedselketen te houden. Bijvoorbeeld; keukenafval uit de horeca wordt nu nog verbrand, gecomposteerd of omgezet in biogas. In de toekomst zou dit afval hergebruikt kunnen worden door het te verwerken tot voer voor dieren. 

Aan dit soort innovaties kunnen onder anderen ondernemers, onderzoekers en studenten gaan werken bij het Circular Food Center in Veghel, dat een sleutelproject is in de Regio Deal Noordoost Brabant.

De initiatiefnemers stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant en het Rijk dragen met het project bij aan het doel van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling te halveren in de keten ten opzichte van 2015.