Gemeente Uden

140.000 euro beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsonderzoeken Kastanjeweg-Oost in Uden

Om te onderzoeken hoe haalbaar het is om het gebied Kastanjeweg-Oost in Uden te ontwikkelen, stellen zowel gemeente Uden als de provincie Noord-Brabant beiden 70.000 euro beschikbaar.

Dat is vastgelegd in de intentieovereenkomst die de provincie en de gemeente donderdag hebben ondertekend. “Met deze ondertekening wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling van het gebied Kastanjeweg-Oost zodat het een aantrekkelijke omgeving wordt om in te wonen, leven en werken”, zo laat de gemeente Uden weten.

In het gebied zijn verschillende initiatiefnemers actief die ideeën hebben voor de ontwikkeling van losse locaties. Het is een lastige opgave om die losse locaties tot een samenhangend geheel te ontwikkelen. Het gebied moet namelijk niet alleen goed ingepast worden in de bestaande wijk, maar ook aansluiten bij het naastgelegen centrum van Uden. “Het is tot nu toe niet gelukt om de gebiedsontwikkeling in samenhang met al deze partijen van de grond te krijgen”, aldus de gemeente.

Maarten Prinssen, wethouder gemeente Uden, benadrukt dat de ontwikkeling hard nodig is. “In het gebied Kastanjeweg-Oost hebben we al een aantal jaren te maken met langdurige leegstand van diverse gebouwen. De kantoren en winkels, veelal op zichtlocaties aan de rand van het Udense centrum, zijn niet in gebruik en leggen druk op de leefbaarheid in dit gebied. Voor vele Udenaren is deze leegstand een doorn in het oog, het heeft nu lang genoeg stilgelegen. We willen aan de slag en geven er met de ondertekening van deze intentieovereenkomst een slinger aan.” Over 6 maanden moet er een plan op tafel liggen.