advertentie Banner SNLR.nl

17e-eeuwse huizen gevonden tijdens bouw Negen Heren

Archeologen kunnen uit onderzoek opmaken dat op het terrein van het nieuwbouwproject de Negen Heren in Den Bosch vroeger kamerwoningen te vinden waren.

Voordat bouwvakkers starten met de bouw op deze plek, zochten archeologen van onderzoeksbureau BAAC naar resten van oude bouwwerken. Uit hun onderzoek blijkt dat er in de zeventiende eeuw al een gebouw stond aan Achter de Mollen. De plavuizenvloer is teruggevonden ongeveer een meter onder het huidige straatpeil.

Oude ambachten

Later werden er in de kleine zijstraatjes woningen gebouwd voor arme Bosschenaren. Deze ruimtes hadden vaak maar één kamer, waardoor het 'kamerwoningen' werden genoemd. De funderingen zijn zo goed bewaard gebleven dat de indeling van de woningen op te maken is. Hieruit valt af te leiden dat bewoners (oude) ambachten uitvoerden.