advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

221.510 euro coronasteun voor Osse cultuurinstellingen

De professionele instellingen voor cultuur in Oss krijgen van de gemeente in totaal 221.510 aan extra coronasteun. Het geld is bedoeld om de financiële schade te verzachten voor de periode dat ze afgelopen jaar niet open konden zijn.

De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de definitieve jaarcijfers die door de instellingen zijn ingediend. De Groene Engel wordt gecompenseerd voor 94.043 euro. Dat bedrag heeft het cultuurpodium vorig jaar uit het eigen vermogen moeten halen, ondanks kostenbesparende maatregelen, huurkwijtschelding en rijksregelingen.

Voor theater De Lievekamp gaat het om een bedrag van 74.726 euro, Museum Jan Cunen krijgt 32.261 euro en de Volksuniversiteit kan 20.480 euro tegemoet zien. Muzelinck en de Bibliotheek Oss konden 2020 ondanks de coronacrisis toch met positieve cijfers afsluiten.

Op het gebied van sport heeft het Sport Expertise Centrum geen extra steun nodig. Het SEC heeft het eigen vermogen niet aan hoeven te spreken. Het Golfbad is wel zwaar getroffen door de lange periode van sluiting. Momenteel wordt nog bekeken wat de precieze financiële impact is, als duidelijk is wat een nieuwe compensatieregeling van de overheid voor effect heeft. Aan de hand daarvan bekijkt de gemeente of het Golfbad extra steun moet krijgen.