advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

375 kinderen in Meierijstad verwaarloosd, Hart stelt vragen

Verwaarlozing en getuige zijn van mishandeling – ongeveer 375 kinderen in Meierijstad maken het sinds de coronacrisis mee. Politieke partij Hart wil weten of dit het afgelopen jaar geleid heeft tot actie van de gemeente.

Hart berekende dat aantal van 375 op basis van een onderzoek van het Instituut voor Pedagogische Wetenschappen (IPW) in Leiden, dat concludeerde dat het in heel Nederland om bijna 40.000 kinderen gaat. In 2017 werd een vergelijkbaar onderzoek gedaan en ging het om 165 Meierijstadse kinderen. Het verschil met de situatie sinds corona is ronduit schokkend, vindt de partij. 

Veilig Thuis

Opmerkelijk is dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis het afgelopen jaar niet toenam, terwijl dit mede door gemeenten gerunde advies- en meldpunt speciaal is opgericht om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. Raar en zorgwekkend, vindt Hart.

De partij stelt het college vragen. Ze wil weten of corona in de gemeente Meierijstad wel geleid heeft tot meer vragen en meldingen bij Veilig Thuis. Daarnaast wil de partij weten of er zicht is op de situatie waarin kinderen in de gemeente verkeren sinds de crisis en of er in het afgelopen jaar meer actie is ondernomen om gezinnen te bereiken en indien nodig vervolgstappen gezet zijn.