400.000 euro voor verbetering ventilatie Udens College

Om de ventilatie van de VMBO-locatie van het Udens College op orde te maken, heeft de school eenmalig zo'n 4 ton subsidie toegekend gekregen.

Het zogeheten T-gebouw van het Udens College voldeed niet aan de geldende ventilatienormen en daarom is eind vorig jaar begonnen met het doen van aanpassingen in het gebouw en worden de klaslokalen gelucht. Het kabinet trekt nu 100 miljoen euro uit om scholen met de speciale SUVIS-regeling (Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen) te steunen en het Udens College ontvangt hiervoor eenmalig een bedrag van € 404.345,-.

”De toekenning van deze subsidie is natuurlijk geweldig, want het gaat om een bedrag waarmee we veel kunnen realiseren", vertelt Ad van Kemenade, directeur-bestuurder van het Udens College. "Mede dankzij de betrokkenheid van de gemeente hebben we dit samen voor elkaar gekregen. Met de subsidie kunnen we de ventilatie in het schoolgebouw aan Kleinveld al op korte termijn flink verbeteren en het onderwijsgebouw verduurzamen.”

Deel voor eigen rekening

Schoolbesturen ontvangen jaarlijks een Rijksvergoeding voor onderhoud en aanpassingen aan het schoolgebouw. Met deze eenmalige extra bijdrage vanuit de SUVIS-regeling is er nu extra geld beschikbaar om de ventilatie in het gebouw aan te pakken. De regeling financiert maximaal dertig procent van de totale projectkosten. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het financieren van de overige zeventig procent.

Omdat de school de afgelopen maanden gedeeltelijk open is geweest, moesten de aanpassingen per lokaal gedaan worden. Naar verwachting is de ventilatie na de zomer op orde. De andere locaties van het Udens College voldoen aan de normen, daar blijft alles bij het oude.