44 tijdelijke woningen aan de Belgeren in Den Bosch

Aan de Belgeren in de Maaspoort in Den Bosch komen 44 tijdelijke woningen voor een periode van maximaal tien jaar. Dit moet helpen de aanhoudende druk op de woningmarkt enigszins te verlichten.

Vanwege de grote vraag willen de gemeente en woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen woningen plaatsen op tijdelijke woonlocaties. De flexwoningen aan de Belgeren zijn bedoeld voor één-en tweepersoonshuishoudens, zoals jongeren en starters. Ook mensen die bijvoorbeeld vanwege een scheiding met spoed een woning zoeken kunnen er tijdelijk terecht. De gemeente en de woningcorporaties willen zorgen voor een sociale binding met de wijk en zien dat als belangrijke randvoorwaarden voor een goed woon- en leefklimaat.

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Vanaf 28 juni ligt het bouwplan ter inzage en begint de inspraakprocedure. Na het beoordelen van de reacties moet er dan nog een beslissing volgen over de omgevingsvergunning.