Kogel door de kerk: er komen vijftig huizen in Sesterpark

De geplande woningbouw in het Sesterpark in Uden-Zuid gaat door. De gemeente heeft besloten om in 2021 vijftig grondgebonden woningen te realiseren op de open velden langs de Sesterlaan. 

Het plan om in het park huizen te bouwen is al maanden een heet hangijzer in de buurt. Zo bood het actiecomité begin vorig jaar ruim duizend handtekeningen aan de wethouder aan, om het project tegen te houden. In eerste instantie was het idee om tachtig woningen te realiseren, in januari 2018 is dit aantal teruggebracht naar zestig. Het College heeft nu besloten om voor de minimum variant van vijftig huizen te gaan.

Inspraak
Woensdag vindt er een bijeenkomst plaats voor de leden van de klankbordgroep en direct omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst worden een aantal varianten gepresenteerd voor de inrichting van de openbare ruimte, waaronder behoud van het trapveldje, zo optimaal mogelijke fietsroutes en minimaal vijftig procent groen. De gemeente benadrukt dat in alle varianten zo veel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de klankbordgroep. 

Op basis van de reacties van de omwonenden besluit het College welke variant wordt gerealiseerd. De bouw start naar verwachting in de eerste helft van 2021.

advertentie

Lees ook deze artikelen