De oeverzwaluw Ben Walet Natuurmonumenten

86 soorten broedvogels geteld langs de Maas

In de uiterwaarden langs de Maas zijn afgelopen jaar 86 soorten broedvogels gespot. Volgens Natuurmonumenten is er veel meer nodig om de landelijke achteruitgang te stoppen maar is er wel sprake van ‘lichtpuntjes’.

De laatste jaren zijn er langs de Maas diverse gebieden ‘teruggegeven’ aan de natuur waardoor ook vogels meer de ruimte krijgen. Zo is in afgeslagen stukken van de oever, de ‘steilwanden’, de oeverzwaluw steeds meer te zien. Dat gebeurt zelfs bij grote woonwijken als de Maaspoort in Den Bosch.

De tellingen zijn uitgevoerd door Sovon. De grasmus en de grauwe gans werden het meest geteld, maar ook de oeverzwaluw, zwartkop en tjiftjaf werden vaak broedend aangetroffen. Verder is bijvoorbeeld ook de nachtegaal teruggekeerd.

Boswachter Sander Verwoerd van Natuurmonumenten maakt zich desondanks nog zorgen: “Niet iedereen weet dat er ook veel zogeheten grondbroeders zijn in de uiterwaarden. Deze vogels hebben hun nest op de grond. Van de grutto en veldleeuwerik tot de kievit en patrijs. Daarom kunnen we niet vaak genoeg zeggen, houd je hond aan de lijn. Alleen dan kunnen we blijven genieten van een vogelparadijs, zoals de Hemelrijkse Waard in Oijen. Hier broedden in 2020 de meeste soorten, mede dankzij de grootte van het gebied en de variatie in het landschap. Daar broedde afgelopen jaar zelfs de grutto.”