advertentie Banner SP Website

Aanleg tijdelijke weg om kom van Heesch in te komen gestart

De werkzaamheden aan de nieuwe turborotonde op de Cereslaan in Heesch zijn van start gegaan. Fietsers ondervinden er al hinder van.

Op dit moment wordt een tijdelijke weg aangelegd voor zowel auto- als fietsverkeer, om het komende half jaar zo veel mogelijk door te kunnen rijden over de toegangsweg naar Heesch. Ook zijn er werkzaamheden aan de aanleg van de nieuwe Kruishoekstraat en vinden er rioleringswerkzaamheden plaats ter hoogte van de kruising met de Beemdstraat.

Het zijn de eerste werkzaamheden voor de turborotonde, met meerdere rijstroken. De rotonde die er al ligt wordt omgevormd tot turborotonde, met straks ook de mogelijkheid om af te slaan naar de nieuwe wijk De Erven. Voor de bouwvakvakantie moet de turborotonde af zijn.