advertentie Banner Trined

‘Aantal cliënten Novadic Kentron wordt niet groter na samenvoeging met cliënten ‘t Inloopschip’

Het aantal cliënten dat wordt opgevangen op de locatie van Novadic Kentron aan de Oranje Nassaulaan in Den Bosch wordt niet groter wanneer dak- en thuislozenopvang ’t Inloopschip moet sluiten.

Dat verzekert de gemeente Den Bosch de bezorgde omwonenden, waarvan Dtv Nieuws er woensdag één sprak over de overlast van verslaafde cliënten van Novadic Kentron. Het samenvoegen van de dag- en nachtopvang van Novadic Kentron met de daklozenopvang 't Inloopschip past volgens de gemeente bij de ‘gewenste transformatie van de maatschappelijke opvang in de gemeente’.

Verlichten

“Het doel is een snellere doorstroming van cliënten naar een eigen woning of een andere voorziening. Dat zal ook de situatie in de woonomgeving rond de Oranje Nassaulaan gaan verlichten. Het aantal cliënten op de locatie aan de Oranje Nassaulaan wordt dus niet groter, maar de doorstroming gaat sneller en naar verwachting zal het aantal verslaafde cliënten dat gebruik maakt van de opvang, minder worden.”

Ook wordt er gewerkt aan een plan om de groep cliënten die het meeste overlast veroorzaakt op een andere plek onder te brengen, en benadrukt de gemeente dat er aan de Zuiderparkweg per 2022 een tweede hostel wordt geopend. Daarnaast neemt de gemeente de regio van de zogeheten ‘beheergroep’ over: een groep die minimaal één keer per kwartaal bij elkaar komt en waarin ook buurtbewoners vertegenwoordigd zijn. Tenslotte vraagt de gemeente of buurtbewoners hun zorgen willen bespreken in een  gesprek met de gemeente.

De reactie is gericht aan de omwonenden van de Oranje Nassaulaan. Zij hadden in een brief aan het college van B&W, Novadic Kentron en Maatschappelijke Opvang Den Bosch hun zorgen geuit over het nieuws dat dak- en thuislozenopvang ’t Inloopschip aan de Hinthamerstraat begin 2022 gesloten wordt.

Brief

Die cliënten zouden dan samengevoegd worden met de cliënten van Novadic Kentron, in de dag- en nachtopvang voor verslaafden aan de Oranje Nassaulaan, die al geruime tijd voor overlast zorgen in de omliggende buurt. De brief, waarin onder meer wordt gezegd dat de samenvoeging niet passend is op de Novadic Kentron-locatie midden in een woonwijk, is door 53 buurtbewoners ondertekend.

Ook de Bossche politiek heeft zich geroerd. De Bossche Groenen en D66 hebben vragen gesteld aan het college.