Aantal woningen dat te koop staat in Den Bosch stijgt

Het aantal woningen dat in het laatste kwartaal van 2018 te koop stond is iets toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De prijs van koopwoningen nam opnieuw toe.

In de gemeente stonden in het 4e kwartaal van 2018 maar liefst 533 woningen te koop bij NVM-Makelaars. Dit zijn er 1,5% meer dan een jaar eerder. Het aanbod aan bestaande koopwoningen is sinds lange tijd iets toegenomen. Dit komt waarschijnlijk doordat er meer woningen te koop worden gezet. Ook de hoge prijzen zorgen voor meer aanbod.


Prijzen koopwoning toegenomen

In dezelfde periode zijn er 429 woningen verkocht. Dat zijn iets minder woningen (-2,7%) dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Hiermee lijkt de daling die sinds 2017 is ingezet iets af te vlakken. De prijs van een verkochte woning is in het 4e kwartaal 2018 verder toegenomen tot gemiddeld € 308.900. Dit betekent een toename van 7,6% ten opzichte van het jaar ervoor. De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning bedroeg in de onderzochte periode 37 dagen. Dat is een iets langere periode dan in 2017.

 

Nieuwbouw

In het laatste kwartaal van 2018 zijn in Den Bosch 691 nieuwe woningen opgeleverd. Dit zijn er meer dan in hetzelfde kwartaal van 2016 (328) en 2017 (653). In heel 2018 zijn er 1.051 nieuwe woningen opgeleverd en 98 woon(zorg)eenheden. Van alle nieuwbouw zijn 344 woningen en wooneenheden door verbouwing van bestaand vastgoed tot stand gekomen.  In heel 2018 zijn 694 bouwvergunningen verleend, waarvan 109 in het 4e kwartaal.


De leegstand van kantoren in de gemeente ’s-Hertogenbosch is in de eerste helft van 2018 gedaald van 8,6% naar 7,3%. In de vijf grote Brabantse steden is alleen de leegstand in Helmond sterker afgenomen. Landelijk gezien was er een lichte daling van 11,7% naar 11,6%.

advertentie

Lees ook deze artikelen