advertentie Banner SNLR.nl

Actiedag studenten tegen woningnood in Den Bosch

Studenten protesteren op 23 januari bij het stadhuis in Den Bosch tegen het tekort aan woningen.

Jongerenambassadeurs overhandigen daar de in november gestarte petitie ‘In een wachtlijst kun je niet wonen’ aan wethouder Roy Geerts. Volgens hen moeten er stappen worden gezet om het huisvestingsprobleem onder jongeren op te lossen zodat Den Bosch een student-, starter- en expatvriendelijke stad blijft.

Omdat er steeds meer onderwijsinstellingen in Den Bosch zijn, is de vraag naar studentenwoning fors gestegen. De gemiddelde wachtttijd voor een studentenkamer is nu ruim negen maanden.

Volgens de ambassadeurs erkent de gemeente het probleem wel, maar oplossingen zijn er nog niet. Zij stellen voor om te kijken naar alternatieven zoals het ombouwen van leegstaande kantoren en een structurele aanpak om de doorstroom van studentenkamer naar starterswoning te versnellen.

Met het studentenprotest op 23 januari - die wordt gesteund door onderwijsinstellingen en de lokale FNV - worden de gemeente, het college van B en W, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen opgeroepen om actie te ondernemen.