advertentie Banner SNLR.nl

Afval ophalen mogelijk vertraagd door coronamaatregelen

Afvalcontainers die in Uden en Meierijstad langs de straat worden gezet, kunnen later dan normaal worden geleegd. Dit in verband met de corona-maatregelen. 

Vanwege ziekte en daardoor verplicht thuisblijven beschikken de afvalinzamelaars momenteel over minder personeel. Het huishoudelijk afval (GFT, restafval en PMD) wordt in beiden gemeenten nog gewoon opgehaald op de dag dat mensen gewend zijn, maar het kan langer duren. De gemeenten roepen inwoners dus op om hun container aan de straat te laten staan tot die geleegd is. 

Dit geldt echter niet voor oud papier, dat wordt tot ten minste 6 april niet opgehaald.