advertentie Banner SNLR.nl

Afvaldoelen halen in Oss wordt zware klus

Ook met een nieuw afvalbeleid lijkt het in Oss vrijwel onmogelijk om de doelstellingen van het Rijk op het gebied van restafval te halen.

Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een podiumbijeenkomst in het gemeentehuis. Daar werd aan raadsleden en andere geïnteresseerden uitgelegd hoe het voorstel voor een nieuw afvalbeleid tot stand is gekomen. De Osse politiek gaat daar volgende maand over praten.

Te duur

Het voorstel van het college van B en W komt er op neer dat burgers worden aangezet om afval beter te scheiden omdat er nog te veel restafval overblijft. Per inwoner gaat het jaarlijks om 196 kilo, terwijl dat dit jaar al 100 kilo zou moeten zijn volgens de richtlijnen van het Rijk. De gemeente Oss wil daar graag aan voldoen omdat het steeds duurder wordt om restafval te laten verwerken. Daardoor is het onvermijdelijk om de afvalstoffenheffing voor de burgers te verhogen.

Doelen

Ton Daamen van bureau De Afvalspiegel rekende de aanwezigen voor wat de effecten zouden zijn van diverse scenario’s voor het ophalen van afval. Daaruit bleek dat geen van de varianten gaat leiden tot het doel van 100 kilo restafval per inwoner per jaar. “Maar we komen wel een eind in de richting”, zo gaf hij aan.

Anita de Smit van de gemeente Oss zei toch goede hoop te hebben dat het nieuwe systeem resultaat zal hebben. Ze verwees daarbij naar de gemeente Uden waar in redelijk korte tijd de hoeveelheid restafval sterk is teruggebracht. Het Osse college van B en W wil de containers met restafval voortaan één keer in de vier weken ophalen in plaats van iedere drie weken. Bewoners worden daardoor extra aangezet om hun afval beter te scheiden.

Oud papier

Voor papier geldt dat er op termijn papiercontainers komen. Goed nieuws was er voor de verenigingen die momenteel het papier ophalen, zij kunnen dat ook in het nieuwe systeem blijven doen. Verder werd tijdens de bijeenkomst ook nog meegedeeld dat er volgend jaar een proef komt om ook bewoners van hoogbouw hun GFT-afval gescheiden te laten aanleveren. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.