Theater De Lievekamp

Amateurkunst financieel gesteund bij samenwerking met grote Osse organisatie

De gemeente Oss stelt een fonds van 90.000 euro beschikbaar om de amateurkunst in Oss te ondersteunen. Om aanspraak te maken op een maximaal bedrag van 2.500 euro moeten de organisaties een samenwerking zoeken met een grote culturele partner.

Vertegenwoordigers van theater De Lievekamp, Muzelinck, Bibliotheek en stadsarchief, cultuurpodium de Groene Engel en Museum Jan Cunen vormen samen een adviescommissie om te bepalen welke organisaties aanspraak maken op de steun. Er moet dan ook samen gewerkt worden met een van deze vijf partijen. Een andere voorwaarde is dat het een nieuw kunst en cultuurproject moet zijn waar een nieuw publiek mee bereikt wordt.

De gemeente Oss wil vernieuwing van de amateurkunst. Daarom helpt zij met het nieuwe fonds zowel de vijf grote professionele culturele organisaties als de nieuwe initiatieven. Het Fonds Amateurkunst Oss is er voor de komende drie jaar.

Nieuwe initiatieven kunnen zich per mail inschrijven. Hierna worden ze uitgenodigd voor een online informatiebijeenkomst.