advertentie Banner SP Website

Asfaltfabrieken stoten teveel kankerverwekkende stoffen uit: 'ook in Den Bosch?'

Asfaltfabrieken in Nederland stoten teveel van de kankerverwekkende stof benzeen uit bij de productie van ‘duurzaam asfalt’, wat zorgt voor een verhoogd risico op leukemie. Die constatering leidt tot zorgen in Den Bosch.

Benzeen komt vrij bij het recyclen van asfalt, dat in principe dus duurzaam is. Maar, benzeen is een stof die leukemie kan veroorzaken en overschrijding van normen is dan ook problematisch. Daarom bestaat er sinds 2016 een norm voor benzeen-uitstoot. Maar die norm wordt regelmatig overschreden, blijkt uit onderzoek van Trouw.  Dat probleem is volgens de krant al sinds 2017 bekend bij lokale overheden, maar gehandhaafd wordt er niet.

Veemarktweg

Den Bosch telt één asfaltcentrale (Heijmans), gelegen aan de Veemarktweg en dat doet de alarmbellen rinkelen. Het CDA in Den Bosch noemt de publicatie van Trouw  verontrustend en wil nu weten hoe de situatie in Den Bosch is. "Bent u op de hoogte van het productieproces in de asfaltcentrale van Heijmans?", vraagt raadslid Marcel Ploegmakers zich af in vragen aan het college.

Het gebrek aan lokale controle baart de partij ook zorgen. Kan het college bijvoorbeeld zeggen hoeveel benzeem er bij Heijmans wordt uitgestoten en zo ja, of de bestaande normen worden overschreden? Het CDA vraagt het college daarnaast om maatregelen die de uitstoot van benzeen terug dringen.