Waar is zorgenkindje AVI nog welkom na dertien branden in 18 maanden?

Waar moet autoverschrotingsbedrijf en zorgenkindje AVI heen na de verwoestende brand van 9 maart? Nu het bedrijf in de as ligt, rijst de vraag of het bedrijf nog een toekomst heeft op de locatie aan de Rietveldenkade en zo niet, waar dan wel?

De eerste vraag werd in de loop van de afgelopen week min of meer beantwoord. Zowel vanuit de Bossche gemeenteraad als de Provinciale Staten klinkt de luide roep om een verplaatsing van het bedrijf waar in anderhalf jaar dertien keer brand uitbrak. 

Burgemeester Jack Mikkers draaide er afgelopen vrijdag ook niet omheen in een brief naar de Provincie Noord-Brabant. "Ik verzoek uw college om te onderzoeken of intrekking van de aan het bedrijf verleende omgevingsvergunning milieu mogelijk is, zodat het bedrijf zijn activiteiten niet meer op deze locatie kan uitoefenen." 

Vrijdag reageerden statenlid Hagar Roijackers (GroenLinks) en raadslid Ralph Geers (VVD) op de kwestie. Bekijk de video hieronder.

Heesch-West geen optie

Geen enkele politicus waagt zich aan de mening dat het bedrijf geen enkele toekomst meer heeft in Den Bosch. "Je moet ondernemers niet willen wegjagen uit je stad", zegt raadslid Ralph Geers (VVD) daarover. Ook zijn burgemeester Mikkers richt zijn pijlen op de locatie van het bedrijf en niet op de ondernemer zelf.

Waar moet het bedrijf dan heen? Raadslid René van den Kerkhof (D66) verrichte de aftrap van de discussie door tegenover Omroep Brabant een concrete locatie te noemen. Het nieuwe bedrijventerrein Heesch-West zou een goede locatie voor het bedrijf zijn: "Daar is de bewoning een stuk een minder. En je kunt niet zeggen dat we dat soort bedrijven niet willen, want ze ruimen de rotzooi van de consumptiemaatschappij op."

Die uitspraak leidde tot zorgen in Geffen en omgeving, waardoor Van Den Kerkhof zijn proefballonnetje zelf al vlug lekprikte. Het dorp ligt vlakbij Heesch-West en de dorpsraad zit niet op het bedrijf te wachten. Het bestuur gooit zelf de deur dicht. "AVI is geen kandidaat, het past niet op Heesch-West. AVI is een kadegebonden bedrijf en qua duurzaamheid en werkgelegenheidsambities is een match met Heesch West ook niet realistisch", aldus het bestuur van Heesch-West.