Baarhuisje toch monument?

Uit het Dtv-nieuws:

BERGHEM - Het ziet er naar uit dat het baarhuisje in Berghem toch de status van monument gaat krijgen. De monumentencommissie had aanvankelijk geconcludeerd dat het huisje niet voldoende historische waarde had en daarom gesloopt mocht worden. Maar de Heemkundevereniging Berchs-Heem was het hier niet mee eens.

Daarom dook ze zelf de archieven in en wist de Monumentencommissie met nieuw historisch materiaal te overtuigen dat het Berghemse baarhuisje bijzonder is en in heel Brabant niet in deze staat voorkomt. Het baarhuisje was rond 1872 bedoeld om mensen die aan de pest waren overleden, enkele dagen in onder te brengen voor ze begraven werden. Berchs-Heem heeft nu goede hoop dat het college van B en W de goedkeuring geeft het baarhuisje op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dan zal het in de oorspronkelijke staat worden gerestaureerd.

Er zijn al verschillende partijen die plannen hebben met het gebouwtje. Zo wil de lagere school graag een instructielokaaltje voor de archeologieles, ziet de kerk een koffiehuis wel zitten, maar zou het ook een atelierruimte voor plaatselijke kunstenaars kunnen worden.

Tiny Romme:

De aanhouder wint, zo wordt altijd gezegd. Berchs Heem is van ver gekomen. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat het baarhuisje, uniek in zijn soort, gesloopt zou worden ten behoeve van de inrichting van het openbaar park in de parochietuin van Berghem. De monumentencommissie zag eerst evenmin de waarde in van het gebouwtje. Dat was even slikken voor de Berghemse heemkundekring. Maar Berchs Heem liet zich niet uit het veld slaan en zocht en vond nieuw historisch materiaal, waardoor ook de monumentencommissie overtuigd werd van het belang van het baarhuisje. Het is overigens heel sportief, dat deze commissie zijn oorspronkelijke stelling heeft willen verlaten en het nieuwe materiaal naar waarde heeft weten te schatten. Het college van B & W zal ongetwijfeld het positieve advies van de monumentencommissie overnemen en het baarhuisje een gemeentelijke monumentenstatus toekennen. Daarmee houden we een tastbare herinnering aan de sociaal-medische geschiedenis van de 19e eeuw overeind, de laatste eeuw waarin velen, vaak arme lieden, aan besmettelijke ziekten als de cholera, de pokken en de tyfus bezweken.