Basisscholen Haren, Macharen en Megen krijgen één nieuw schoolgebouw

De basisscholen van Haren (Sint Lambertus), Macharen (De Linde) en Megen (De Klimop) gaan in één nieuw gebouw verder. Eind 2023 moet er een nieuwe school staan, aan de rand van een van de drie kernen.

De basisscholen werken al sinds 2017 samen onder de naam kinderlandschap De Eiber. De wens om de samenwerking uit te breiden, wordt nu gehoord door scholenkoepel Optimus en de gemeente Oss. Directeur Conrad Sommerdijk: “Het is fijn als kinderen meer vriendjes en vriendinnetjes hebben, dus vanuit pedagogisch opzicht is het fijn. Er zit natuurlijk ook een financiële reden achter.” 

U kunt verder lezen onder de reportage

Een van de locaties die meermaals wordt genoemd is het weiland achter het tankstation Noord-Zuid in Megen. “Ik denk dat het een ideale locatie zou kunnen zijn, maar er moet wel goed gekeken worden naar een veilige route er naartoe, vanwege de Noord-Zuid”, aldus Koen van Dorst, ouder uit Haren.

Het lesprogramma zal nauwelijks veranderen, maar de klassencombinaties waarin de leerlingen nu les krijgen gaan waarschijnlijk wel veranderen. “Mijn voorkeur gaat uit naar zo min mogelijk combinatieklassen, zodat de kinderen de volledige aandacht van de juf krijgen”, aldus Carlijn Slaats, ouder uit Megen.