Basisscholen in Heesch gaan samenwerken

HEESCH â Bij de start van het nieuwe schooljaar verhuist basisschool Delta naar het pand van basisschool De Toermalijn in Heesch. Basisschool Emmaus breidt uit om wachtlijsten weg te werken. Dat zijn de belangrijkste oplossingen voor het dalend aantal leerlingen in het dorp.


De gemeente Bernheze had de schoolbesturen gevraagd om mee te denken over een herverdeling. Nu is er het plan van herschikking van Stichting OOG, Filios Scholengroep en de gemeente Bernheze. Dat moet zorgen voor toekomstbestendig onderwijs, betaalbare huisvesting en keuzevrijheid voor ouders in Heesch.

Concrete plannenDe Emmaus gaat uitbreiden naar het naastgelegen pand Onder de Bogen. Daardoor is een nauwere samenwerking met kinderopvang Humanitas en peutercentrum Piccino mogelijk. Openbare basisschool Delta, die op dit moment in Onder de Bogen gevestigd is, verhuist naar basisschool De Toermalijn. Beide scholen behouden hun eigen ingang, identiteit en onderwijsconcept, maar delen gemeenschappelijke ruimtes. Op de beide locaties zal worden toegewerkt naar een toekomstbestendig en duurzaam kindcentrum.
In het gebouw van de Toermalijn zit nu ook al de buitenschoolse opvang van Humanitas. Bij basisschool De Kiem verandert niets. De toekomst zal uitwijzen of er voldoende behoefte blijft aan een kleinschalige, katholieke basisschool in Heesch.

Schoolvakanties
Ouders en medewerkers van de vier basisscholen zijn geïnformeerd over de plannen. De noodzakelijke verbouwingen en verhuizingen vinden zoveel als mogelijk in de schoolvakanties plaats.
De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.