advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Begin november meer duidelijkheid over ligging N605

Inwoners van Volkel hebben over een kleine maand meer duidelijkheid over de ligging van de N605, de weg van Boekel naar Uden die door Volkel loopt. In november is duidelijk welke van de vier varianten de voorkeur krijgt.

Dat bleek uit een online-bijeenkomst waarin de Udense gemeenteraad werd bijgepraat over de voortgang van de omgevingsstudie. Het was tevens de eerste videobijeenkomst van de raad na de verscherpte corona-maatregelen. Dat bleek wel toen vervangend projectleider Theo Heida zijn PowerPoint-presentatie niet kon tonen, omdat hij daar geen toestemming voor had.

Voorkeursvariant

Toen de presentatie eenmaal zichtbaar was, werd duidelijk dat er op korte termijn een uitgedragen voorkeursvariant voor de ligging van de weg verwacht kan worden. Die ligging staat al maanden ter discussie. De weg loopt op dit moment dwars door Volkel heen en de manier waarop dat veranderd gaat worden is voer voor meningsverschillen.

Op dit moment liggen er vier scenario's op tafel waaruit gekozen gaat worden. Een van die scenario's leidde tot woede onder een deel van de Volkelnaren. Dat scenario C loopt parallel aan de Zeelandsedijk en langs de molen. Dat is tegen het zere been van omwonenden. Zij presenteerden daarop een vijfde scenario, maar dat plan lijkt nauwelijks serieus genomen te worden. Tegenstanders van scenario C vermoeden dat alles al in kannen en kruiken is en dat hun verweer zinloos is.

De vier onderdelen binnen het omgevingsonderzoek Procap

'Oog voor milieu, leefbaarheid en veiligheid'

Om tot een weloverwogen besluit te komen, gaf de gemeente opdracht tot een omgevingsonderzoek door een extern bureau. Waarnemend leider van dat onderzoek, Theo Heida, benadrukte daarbij dat er in dat onderzoek niet alleen gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van de weg maar ook naar de leefbaarheid van Volkel en het milieu.

De resultaten van dat onderzoek worden nog deze maand gedeeld met de gemeente Uden, de Provincie Noord-Brabant en de klankbordgroep. In die groep zitten betrokken inwoners van Volkel. "Zij kunnen deze maand dus nog ruggespraak voeren met hun achterban", aldus Heida.

Definitief besluit in 2021

Dat alles moet er tot leiden dat er in november met een duidelijke voorkeursvariant naar buiten getreden wordt. Een variant waar alle betrokken partijen achter staan. Dan zal er ook een informatieavond georganiseerd worden waar ruimte is voor vragen.

In het eerste kwartaal van 2021 zullen college, de Udense raad en de Provinciale Staten een definitief besluit nemen over de ligging van de weg.