advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Begroting Den Bosch: “Genoeg middelen om ons door de crisis te loodsen”

Wethouder Jan Hoskam van Den Bosch presenteerde woensdag de nieuwe gemeentebegroting voor de komende jaren. Ondanks de coronacrisis verwacht hij dat de gemeente de klappen de komende jaren goed kan opvangen.

Hoskam wil een positieve boodschap uitdragen: “Gesteund door de financieel sterke positie die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, kunnen we het programma uit het coalitieakkoord realiseren. De ontwikkelingen rond het coronavirus zorgen wel voor veel onzekerheid maar we hebben voldoende financiële middelen om snel en adequaat te reageren. En daardoor kunnen we de stad door middel van investeringen en niet verder bezuinigen door de crisis heen loodsen.”

Bezuinigingen

Geruststellende woorden dus van de wethouder die los van de crisis al wist dat er bezuinigd moest worden. Dat komt onder meer omdat de bijdragen vanuit het gemeentefonds van het Rijk flink minder werden en omdat de uitgaven voor het sociaal domein groter waren dan verwacht. De gemeenteraad stelde eerder dit jaar al aanpassingen voor aan de voorgestelde bezuinigingen en die zijn ook bijna allemaal verwerkt in de begroting. Dat leidt uiteindelijk tot besparingen van in totaal 5,6 miljoen euro.

Corona-tegenvallers

Hoskam geeft aan dat de verwachte financiële tegenvaller door de coronacrisis de komende jaren tussen de 4 en 9 miljoen euro ligt. Maar dat is volgens hem nog steeds op te vangen binnen de bestaande begroting door de stabiele financiële positie van de gemeente. De gemeente heeft nu een begroting die tot en met 2022 sluitend is. Daarna komt er een nieuw college en dan moet inmiddels ook duidelijk zijn wat nu precies de gevolgen zijn geweest van de coronacrisis.

Lagere woonlasten

Voor de inwoners heeft Hoskam ook goed nieuws: “De woonlasten die gaan omlaag. En dat is best uniek hier in Nederland. We hebben een sluitende begroting zonder gat erin en we weten het ook nog zo te doen dat de lasten voor de burger dalen. De OZB stijgt met de inflatiecorrectie, maar op de rioolheffing en de afvalstoffenheffing hebben we een plus, en dat betekent dat de burgers per saldo een half procent minder gaan betalen.” Dat geldt dan in ieder geval voor woninggebruikers. Eigenaren gaan tussen de 0,5 en 1,12 procent meer betalen. De lasten voor bedrijven stijgen met ongeveer 2,8 procent. Dit valt allemaal nog binnen de inflatiecorrectie van 3,16 procent.

Begrotingsvergadering

Rond de Voorjaarsnota is er dus al een uitgebreide discussie geweest over waar wel en waar niet op bezuinigd zou moeten worden. En dat is nu in de begroting verwerkt. De vraag is dus of het nu nog een spannende begrotingsvergadering wordt. Hoskam daarover: “De gemeenteraad is natuurlijk het hoogste orgaan. Maar deze begroting is in overeenstemming met de opdracht die de raad ons heeft meegegeven. En als je dan ziet dat we kunnen investeren en niet nog meer hoeven te bezuinigen, dan denk ik dat menige gemeenteraad in Nederland daar jaloers op zou zijn.” 

De begrotingsvergadering in Den Bosch staat gepland voor 10 november.