advertentie Banner SNLR.nl

Behoud Lithse polder vraagt: 'waarom hier?'

Actiegroep Behoud Lithse polder mocht woensdagavond één vraag stellen over de initiatieven met de duurzame polder bij Lith: 'waarom hier?'

Na een betoog kwam Anneliek Keurentjes van behoud Lithse polder bij die vraag. Eigenlijk was het een informele bijeenkomst in zaal Hertog Jan van Brabant in Lith, waarbij tegenstanders geen spreekrecht hadden. Wel mocht iedereen vragen stellen aan de bewindspersonen over de duurzame polder. De eerste vraag werd toegekend aan de actiegroep. Daarvoor was er al een presentatie geweest voor alle aanwezigen over de stand van zaken. 

Wethouder Johan van der Schoot gaf in een uiteenzetting antwoord op de vele vraagtekens van omwonenden. Het belangrijkste antwoord op bovenstaande vraag is dat de Lithse polder dunbevolkt gebied is, waar dus ruimte is, volgens Van der Schoot. Hij ging daarna verder in op het belang van natuurlijke energiebronnen voor de toekomst. De bedoeling was dat de discussie over windenergie en zonne-energie deze avond niet gevoerd werd. Toch vlogen er in dit gedeelte van de avond genoeg argumenten door de zaal. Ook andere mensen uit de zaal stelden kritische vragen aan de wethouder en projectleider Renier Koenraadt. 

Individueel of hele project tegelijk
De projectleider verkenning duurzame polder bracht in kaart wat de stand van zaken is en wist wat er al gebeurd was en hoe de toekomst er uit gaat zien. Daarbij zijn nog veel vragen. Het is van belang of ieder individueel initiatief apart behandeld moet worden of dat provincie en de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss gezamenlijk over de gehele Lithse polder gaan. Daar moet uiterlijk in 2020 duidelijkheid over zijn.

De drukbezochte avond in Lith volgt op een eerdere bijeenkomst in Geffen. Donderdagavond wordt de reeks afgesloten met een informatie-avond in Rosmalen. Alle input van woensdagavond wordt in ieder geval meegenomen, zo verzekert Koenraadt. Behoud Lithse polder laat het er in ieder geval niet bij zitten. Op 9 december houden ze een bewonersavond in Lith.