'Belangstelling voor Heesch-West is groot'

De wethouders van de gemeenten Den Bosch, Oss en Bernheze hebben er het volste vertrouwen in dat het bedrijventerrein Heesch-West vol komt.

Vrijdagochtend werd een toelichting gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan dat nu in procedure gaat. Ten tijde van de economische crisis werd nog getwijfeld of Heesch-West wel nodig is. Inmiddels is de vraag naar bedrijfsgrond weer volop aanwezig, meldden de wethouders.

Er wordt vooral gemikt op grote logistieke bedrijven die zich op Heesch-West kunnen vestigen. Ook bedrijven die nu op hun huidige plek ruimte tekort komen, kunnen doorstromen naar het nieuwe bedrijventerrein.

De ambitie is om van Heesch-West het meest duurzame bedrijventerrein te maken. Dat betekent aardgasvrij, met zonnepanelen en drie windmolens en aandacht voor ecologie, mobiliteit en duurzaam materiaalgebruik. Vanaf 11 juni kunnen er 9 weken lang reacties worden ingediend.

Over het bedrijventerrein wordt al jarenlang gesproken en de planning is dat vanaf eind dit jaar bedrijven er zich kunnen vestigen.

advertentie

Lees ook deze artikelen