advertentie Banner SNLR.nl

Beperking besproeien grasland en sportvelden tijdelijk opgeheven

Waterschap Aa en Maas verruimt de mogelijkheid om grasland en sportvelden te beregenen. Burgers moeten nog wel terughoudend zijn met waterverbruik.

Normaal mag grasland in juni en juli niet besproeid worden met grondwater, tussen 11:00 en 17:00 uur. De beperking is bedoeld om de grondwatervoorraad te beschermen. Maar Aa en Maas heeft samen met de andere Brabantse waterschappen besloten om deze regel te doorbreken van 9 tot en met 18 juli, 10 dagen lang. 

Er is namelijk sprake van aanhoudende droogte en daardoor kunnen er problemen ontstaan. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.

Spaarzaam
De waterschappen doen een dringende oproep aan bijvoorbeeld boeren om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. De afgelopen maanden heeft het onvoldoende geregend om het tekort aan grondwater aan te vullen. Er is ook veel water verdampt uit de bodem. Zuinig zijn met water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Om het watertekort op te heffen is een langere periode van neerslag nodig.