advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Beregenen en besproeien verboden door waterschap

Waterschap Aa en Maas verbiedt het vanaf nu om in het gebied ten zuiden van de lijn Nuland-Herpen akkers te beregenen en tuinen en sportvelden te besproeien.

Het gaat om de volledige gemeenten Bernheze, Landerd, Uden en Meierijstad. Ook in Vinkel (gemeente 's-Hertogenbosch) geldt het verbod.

De reden is dat het een lange periode aanhoudend droog is, dat er de komende dagen hoge temperaturen zijn en de waterstanden extreem laag zijn. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. Vorige zomer was er ook een zogenoemd onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater. Maar het is nog nooit voorgekomen dat zo'n verbod zo vroeg in het jaar werd ingesteld. 

Sinds half maart valt er nauwelijks regen en is het veelal zonnig en warm weer. Door een lage waterstand kan er schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit. Het water bevat minder zuurstof en is daarom dodelijk voor planten en dieren. "Om de droogte tegen te gaan, is het belangrijk dat we zuinig omgaan met water en het water dat er is samen vasthouden", zegt dijkgraaf Lambert Verheijen. "Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.”

In het rood gearceerde gebied is het onttrekkingsverbod van kracht.