Beregening met grondwater toegestaan, maar grondwatertekort nog niet ingelopen

Agrariërs en andere grondeigenaren mogen van 1 april tot 1 juni hun grasland beregenen met grondwater. Dat heeft Waterschap Aa en Maas besloten, hoewel het grondwatertekort dat de afgelopen jaren is ontstaan nog lang niet is ingelopen.

Volgens het waterschap spande het er echt om of graslandberegening toegestaan zou worden. Omdat de meeste peilbuizen boven de grenswaarde staan, is het groene licht gegeven.

In de wintermaanden nam de grondwaterstand toe omdat er veel regenwater werd vastgehouden in sloten en beken. Doordat de stuwen hoger waren gezet, raakten de sloten voller en werd regen zo min mogelijk via sloten en beken afgevoerd. Hierdoor kreeg het water langer de tijd om in de grond te zakken. Maar in maart zakte het grondwaterpeil weer snel door weinig regen en hogere temperaturen.

Al met al is het grondwatertekort dat zich de laatste jaren opstapelde nog niet opgelost, zo laat het waterschap Aa en Maas weten. Een droog en warm voorjaar of zomer kan ook in 2021 opnieuw tot droogte leiden, zo is dan ook de waarschuwing.