advertentie Banner Trined

Bernheze wil internationale werknemers beter verdelen over gemeente

Meer dan de helft van de 1250 arbeidsmigranten in Bernheze woont in Heeswijk-Dinther. De gemeente wil in de toekomst een betere verspreiding over alle kernen en ziet vrijgekomen agrarische bedrijven als mogelijke huisvestingsplek.

Het zijn enkele punten in een nieuw beleidsplan dat maandag wordt voorgelegd tijdens een extra commissievergadering. In dat plan - een uitbreiding van regels die in 2017 zijn opgesteld - staan richtlijnen die de gemeente bij toekomstige aanvragen voor het huisvesten van internationale werknemers kan raadplegen.

'Alles goed geregeld op grote locaties'
Het gaat dan om richtlijnen voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en registratie, die zijn er nu niet. "Het idee is om hiermee te zorgen voor kwalitatief goede huisvesting op kleine en grote locaties. Juist op de grotere locaties zoals bij Van den Broek en Verkuijlen in Heeswijk-Dinther, waar je te maken hebt met professionele huisvesters, is alles goed geregeld. De mensen zijn ingeschreven, de nachtregistratie is goed, het eten en drinken is geregeld ", aldus wethouder Peter van Boekel. "Het zijn de kleinere locaties waar minder zicht op is en waar we niet alles en iedereen in beeld hebben."

Het zijn de kleinere locaties waar minder zicht op is en waar we niet alles en iedereen in beeld hebben.

• Peter van Boekel - wethouder Bernheze

Gedoogsituaties
Dat laatste is ook het geval op recreatiepark De Wildhorst. "Daar is nu sprake van een gedoogsituatie, maar die houdt op per januari 2022. Naast het tot een minimum beperken van gedoogsituaties is ons streven ook om alle illegale situaties op te heffen", zegt de wethouder.

Vrijgekomen agrarische gebouwen

Het plan is ook om vrijgekomen agrarische gebouwen van boeren die stoppen in te zetten als kleinschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. "Die zitten aan de randen van de kernen en waar je die opruimt biedt dat kansen", aldus Van Boekel. Middelgrote locaties voor het huisvesten tot 70 mensen worden verboden, omdat die het minst goed beheersbaar zijn. Huisvesters of werkgevers krijgen zelf een grotere rol in de begeleiding van mensen en moeten ervoor gaan zorgen dat ze zich melden bij de gemeente die één loket gaat openen voor vragen over arbeidsmigranten.

De resultaten van het commissieoverleg van maandagavond worden verwerkt in het nieuwe arbeidsmigrantenbeleid voor Bernheze dat vervolgens in december of januari zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.