advertentie Banner SNLR.nl

Bernheze wil subsidie voor De Pas terugschroeven naar 0

Het college van B en W in Bernheze wil in Heesch een gemeenschapshuis met lokale podiumfunctie, maar niet met professionele theaterfunctie. De subsidie van cultureel centrum De Pas wordt daarom over vier jaar ingetrokken.

Het gemeenschapshuis+, zoals de uitwerking in het voorkeursscenario heet, krijgt een combinatie van vergunningen voor zowel paracommerciële als commerciële horeca. Hierbij mag de commerciële horeca de maatschappelijke functie niet in gevaar brengen. Door een goedkopere exploitatie, bijvoorbeeld door het verminderen van personele kosten, moet De Pas kosten besparen en subsidie niet meer nodig hebben. Voor de verbouwing wordt wel eenmalig een (verminderd) bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Geen theaterfunctie

De reden dat de gemeente Bernheze een podiumfunctie wil behouden is dat het verblijven, ontmoeten en verbinden stimuleert. Tegelijkertijd ziet de gemeente geen meerwaarde in een functie van huiskamer voor heel Bernheze; wel voor Heesch specifiek. En daarom gaat de theaterfunctie verdwijnen.

Gemeenschapshuizenbeleid

Bernheze wil niet afwijken van het gemeenschapshuizenbeleid. Ze staan garant voor de verbouwing, maar alle kosten op het gebied van beheer, exploitatie en onderhoud zijn volledig voor rekening van de stichting DNI. Belangrijkste reden is dat komst en voortbestaan van een gemeenschapshuis primair een zaak van de lokale gemeenschap zijn. Stichting De Pas ontvangt in 2020 nog ruim € 106.000,- specifiek voor de professionele theaterfunctie.

Desondanks gaf ongeveer de helft van de inwoners van Heesch in een behoeftepeiling aan de wens te hebben voor het handhaven van een professioneel theateraanbod met financiële steun van de gemeente. In het scenario dat de gemeente Bernheze aandraagt wordt niet aan deze wens voldaan. De subsidie voor de activiteiten van De Eijnderic blijft in het voorkeursscenario overigens wel behouden.

'Aan een zijden draad'

Het bestuur van DNI heeft laten weten dat dit scenario, mede om die reden, voor hen geen optie is. Dinsdagavond liet Aad van Lopik, voorzitter van de stichting De Nieuwe Instelling, al harde woorden vallen. "De toekomst van De Pas en de Eijnderic hangt aan een zijden draad."