advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Beroepschriften tegen windmolenpark Elzenburg-De Geer worden op 16 februari behandeld

Twee beroepschriften tegen het windmolenpark nabij bedrijventerrein Elzenburg – De Geer worden op dinsdag 16 februari behandeld door de Raad van State (RvS).

De RvS geeft aan het dossier – waar al tijden veel om te doen is - grondig te hebben bestudeerd en daarom ligt tijdens de zitting op 16 februari het accent op het beantwoorden van de vragen van de RvS door de betrokken partijen. 

De zitting begint om 10:00 uur en vindt plaats in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen is het nog de vraag of er publiek welkom is. De uitspraak wordt binnen zes weken verwacht, al kan de Raad van State deze termijn ook verlengen.

Uitspraak

Nadat het bestemmingsplan voor het windmolenpark op 27 juni 2019 werd vastgesteld, kon er tot 20 september 2019 beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Er werden drie beroepschriften ingediend, waarvan er één niet-ontvankelijk is verklaard. De RvS vond dat de indiener van dat beroepschrift geen belanghebbende is en doet geen inhoudelijke uitspraak over dit beroepschrift.

Het windpark bij Elzenburg - De Geer lijkt overigens niet zo omstreden als het plan voor windmolens in de Lithse polder.