Foto: Heesch West

Bestemmingsplan Heesch West op veel punten nog aangepast

Het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe industrieterrein Heesch West ligt klaar. Twee jaar geleden werd er al een voorontwerp gepresenteerd. In het nieuwe bestemmingsplan hebben zich behoorlijk wat wijzigingen voorgedaan.

En dat is niet zo gek. Er kwamen bijna dertienhonderd inspraakreacties van belanghebbenden. Belangrijkste aanpassingen waren dat bedrijven uit de zwaarste milieucategorie een kleiner gebied krijgen op Heesch West. Maar ook de verkeersafwikkeling en het afzien van windenergie komen daaruit voort.

(Tekst loopt door onder video)

Stikstof

Een punt waar nog weinig zekerheid over bestaat is stikstof. “Op dit moment is het nog een heel dynamisch dossier. We weten nog niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien. Heesch West is zo opgezet dat het juridisch doorgerekend is", zegt Roy Geers, wethouder van Den Bosch. Volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage ontbreekt er nog informatie. "Wat nu nog ontbreekt is informatie over de effecten van stikstof op kwetsbare natuur en maatregelen om dit te voorkomen."