advertentie Banner SNLR.nl

Bestuur GroenLinks Oss stopt ermee

Het hele bestuur van GroenLinks in Oss stopt ermee. "We maken plaats voor de nieuwe generatie", aldus bestuursvoorzitter Gebert Lucassen.

Lucassen geeft aan dat hij al langer van plan was om te stoppen. "Ik heb het lang genoeg gedaan. Dat heb ik tijdens onze laatste bestuursvergadering aangegeven." Penningmeester Maurits Cobben, secretaris Jan de Waal en bestuurslid Willem van Tilborg sloten zich daarop bij Lucassen aan.

Jongere generatie
"Het is nu aan de jongere GroenLinks'ers om het over te nemen. Ik heb wel een beoogd opvolger, maar kan daar niks over zeggen. Leden moeten zich kandidaat stellen en we zullen daar tijdens de volgende algemene ledenvergadering in oktober of november over stemmen", aldus Lucassen.

Mestfabriek
Onenigheid over de communicatie van de Osse fractie over partijgenoten in Gedeputeerde Staten was volgens Gebert Lucassen niet de aanleiding om te stoppen. "Het heeft het hooguit enkele maanden versneld, ik was 't al van plan." De Osse fractie en de provinciale zaten niet op één lijn als het gaat om de mestfabriek. Oss is altijd fel tegenstander geweest, in de provincie ging GL mee met het college dat Oss blijft zien als geschikte locatie voor een mestfabriek. "Ik ben tevreden dat GL meedoet in de provincie en dan weet je dat compromissen erbij horen. De manier waarop de Osse GroenLinks'ers toen hebben gereageerd met termen als 'mes in de rug', dat had ik anders naar buiten gebracht", geeft Lucassen aan. "Het is overigens uitgesproken, er is begrip voor elkaars standpunt."

Lucassen is en blijft naar eigen zeggen een bourgondische GroenLinks'er als hij is gestopt. "Ik blijf de Osse politiek sowieso volgen."