advertentie Banner Trined

Bestuurscentrum Den Bosch verbouwd, vergaderingen in Maaspoort

De politieke vergaderingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch worden vanaf 6 oktober tot begin februari gehouden in sportcentrum Maaspoort. Dit vanwege de aanstaande verbouwing van het bestuurscentrum.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat alleen de raadsvergaderingen in de Maaspoort gehouden zouden worden. Vanwege de coronamaatregelen is nu besloten om ook de commissievergaderingen te verplaatsen.

De zaal in de Maaspoort heeft geen publieke tribune, dus bezoekers kunnen de vergaderingen niet live bijwonen. Ze kunnen de vergaderingen wel op afstand volgen. Insprekers kunnen wel bij de vergaderingen terecht.  Bij de verbouwing van het bestuurscentrum wordt de publiekshal opgeknapt en krijgt de raadszaal een andere inrichting.