Betere nazorg coronapatiënten door samenwerking zorgdisciplines

Zorgverleners weten vaak nog te weinig als het gaat om de nazorg van coronapatiënten. Het coronazorgteam probeert met zorgverleners van verschillende disciplines de best mogelijke nazorg voor coronapatiënten te bieden.

Fysiotherapeut, GZ psycholoog, Diëtist, Ergotherapeut, Logopedist, Huisarts, Maatschappelijk werker. Al deze zorgdisciplines kunnen aan bod komen in de complexe nazorg van coronapatiënten. Deze disciplines zijn ook allemaal vertegenwoordigd in het coronazorgteam dat werd opgezet door Bas Wolbert van Wolbert Fysio. "Gezien de complexiteit van klachten die COVID-19 met zich meebrengt, is het belang groot dat het serieus wordt aangevlogen vanuit meerdere invalshoeken."

Tekst loopt door onder video

Het coronazorgteam werkt met een casemanager die het overzicht houdt over de verschillende disciplines. "Mensen vinden het fijn aan de hand meegenomen te worden", merkt Suzanne Bekkers, die als diëtist ook onderdeel van het coronazorgteam is. "Door die multidisciplinaire aanpak verbeteren veel mensen in conditie, spierkracht en energie."

Ongehoord
Veel mensen die met langdurige klachten thuis hebben gezeten hebben het gevoel niet in aanmerking te komen voor de nazorg. GZ-Psycholoog Christianne Joosten laat weten dat ook deze vergeten groep van thuisblijvers welkom is: "Ga ermee naar de huisarts of meldt je aan bij de fysio."

Niet verzekerd
Een misschien wel groter probleem is dat deze groep, door de ondercapaciteit van het aantal coronatesten, geen indicatie heeft dat ze het virus hebben gehad. "Het zou heel spijtig zijn als die mensen letterlijk naast de boot vallen en dat is zorgelijk", aldus Wolbert. Sommige mensen komen niet in aanmerking voor fysiotherapie door een te beperkte aanvullende verzekering of helemaal niet verzekerd te zijn. Wolbert hoopt dan ook dat zorgverzekeraars met zorgverleners in gesprek gaan en samen bepalen wat ze hier precies mee gaan doen.