Bewoners Retraitehuis in Uden blij met Tovertafel

Bewoners van het Retraitehuis in Uden hebben sinds kort de beschikking over een zogeheten Tovertafel. De aanschaf werd mogelijk door een crowdfundingactie die was opgezet door een familielid en enkele vrijwilligers.

Op de Tovertafel worden spellen op tafel geprojecteerd waar de bewoners via hand- en armbewegingen op kunnen reageren. “Het stimuleert ze tot meer bewegen en je ziet dat ze er veel plezier aan beleven. Bovendien levert het mooie momenten op met familieleden en verzorgers”, zegt dagbestedingscoach José Willems.

De Tovertafel is volgens haar een welkome aanvulling op het activiteitenaanbod voor de bewoners met dementie. Ze wil daarom namens de bewoners iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de crowdfundingsactie nog eens hartelijk bedanken.