Bewonersplatform Heesch West wil herziening van plannen

De actiegroep die zich verzet tegen de komst van bedrijventerrein Heesch West, is kritisch over de communicatie en planning van de gemeenten en vraagt om 'serieuze herziening'. 

Bewoners hebben afgelopen week een brief in de bus gekregen, waarin staat dat 'inspraakreacties bij elkaar worden gebracht en voorzien van een antwoord' in een nota. Daarnaast komen er thema-avonden over een beperkt aantal onderwerpen. Volgens bewonersplatform Eerlijk Over Heesch West lijkt het daarmee alsof de 'dikke onvoldoende' voor de milieueffectrapportage en de ruim 1300 bezwaren niet bij de bestuurders doordringen. 

Mileueffectrapport
De gemeenten Bernheze, Oss en Den Bosch willen in 2021 in Heesch West een groot industrieterrein realiseren met windmolens en zonnepanelen. De effecten daarvan zijn onderzocht in een milieueffectrapportage, maar de commissie die die beoordeelt, uitte eerder deze maand flinke kritiek op de resultaten. En dus vraagt de actiegroep nu om serieuze herziening van de plannen.

De bewoners vragen zich bovendien af of dit advies al bij de bestuurders bekend was voordat de gemeenteraad van Bernheze het vetorecht voor de plaatsing van windturbines weggaf. In dat geval zou de raad onvoldoende geïnformeerd zijn geweest.

Deskundig advies
EOHW is voornemens haar zorgen meer dan voorheen bespreekbaar te maken, om zo tot alternatieve voorstellen te komen. "Hiervoor zijn inmiddels contacten gelegd met tien verschillende experts en andere bewonersgroepen uit de regio." Daarnaast is het platform naar eigen zeggen in gesprek met de fracties van de verschillende gemeentes en wordt er een WOB-procedure gestart.

advertentie

Lees ook deze artikelen