advertentie Banner AGO Badkamers en Tegels 2020 SITE TOP

Voorzitter Leonard Steetsel van de actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!'

Bezwaren 'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!' van tafel

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Landerd heeft het bezwaarschrift van de actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!' niet ontvankelijk verklaard. Die club was namelijk geen belanghebbende bij het verzoek voor een raadgevend referendum omdat het geen rechtspersoonlijkheid was.

De club kwam als vereniging én op persoonlijke titel in actie tegen het raadsbesluit om het verzoek voor een raadgevend referendum af te wijzen. De commissie concludeerde op basis van de gegeven toelichting dat voor het bestaan van een informele vereniging onvoldoende bewijs is geleverd. Ook op persoonlijke titel kwamen de heren Steetsel, Van Casteren en Van den Hoogen geen stap dichterbij. Zij hadden volgens de commissie geen persoonlijk of individueel belang bij het besluit. Het raakt ze niet meer dan willekeurige andere personen die ook een steunverklaring voor de aanvraag van een raadgevendreferendum hadden ondertekend, zo oordeelde de commissie.

'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!' vindt het kwalijk. "In plaats van de bezwaren inhoudelijk onder de loep te nemen, kiest de gemeente ervoor de indieners te negeren op grond van juridische muggenzifterij en flauwe formaliteiten. Daarmee worden ook 1.121 burgers in hun hemd gezet, die de moeite hebben genomen om in persoon naar de gemeente te komen, zich daar te legitimeren en vervolgens een referendumverzoek te tekenen", reageert voorzitter Leonard Steetsel.