advertentie Banner SNLR.nl

‘Bijgeschaafde’ begroting door Osse raad

Na het nodige ‘poetsen en bijschaven’ heeft de Osse gemeenteraad donderdagavond in meerderheid ingestemd met de nieuwe meerjarenbegroting.

Vanuit de raad werden in totaal 25 moties en amendementen ingediend in een poging de plannen in de begroting nog wat aan te passen. En in een aantal gevallen leverde dat ook resultaat op.

Helpende Handen

Zo was er goed nieuws voor Stichting Helpende Handen. Die krijgt een financiële garantie van maximaal 10.000 euro om verhuizing naar een nieuwe locatie mogelijk te maken. Verder werd de steun voor het project straatcoaches vastgelegd in de begroting en kan stichting De Maasveren rekenen op geld als er een tekort ontstaat op haar eigen begroting.

Minimabeleid

De oppositiepartijen wilden met een aantal aanpassingen voorkomen dat er te veel bezuinigd werd op het minimabeleid. Die voorstellen haalden het grotendeels niet, zoals een plan om meer mensen toegang te laten krijgen tot dat minimabeleid door de draagkrachtnorm te verhogen. Ook wordt de minimapas voor het kleinschalig collectief vervoer geschrapt en gaat de bezuiniging op de gehandicaptenparkeerkaart door. 

Fietsenstalling

Ook de fietsenstalling aan de Spoorlaan kwam weer ter discussie. Een poging om de stalling alsnog gratis te houden kon niet rekenen op een meerderheid van de raad. Verder kreeg GroenLinks weinig steun voor haar voorstel om de plannen voor de noordelijke randweg uit de begroting te halen. De raad ging wel akkoord met een motie om in de kleine kernen meer te gaan werken met maatschappelijk aanbesteden. Hierdoor krijgen inwoners meer ruimte voor eigen wooninitiatieven.

Begroting

Na de discussie over alle moties en amendementen moest er uiteindelijk nog gestemd worden over de begroting als geheel. Een meerderheid van CDA, VVD, VDG, Beter Oss, D66, PvdA en LOF stemde voor. SP en GroenLinks keurden de begroting af.