Bijna 85 euro meer per jaar voor afvalstoffenheffing in Oss, stijging van bijna 40 procent

Kopers en huurders in de gemeente Oss gaan vanaf volgend jaar 38.7% méér betalen voor hun afvalstoffenheffing. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Eigen Huis, die een steekproef uitvoerde onder 112 gemeentes. Nergens anders is deze toename in kosten zo groot als in Oss.

Het gemiddelde huishouden in Oss betaalt in 2020 nog 215 euro voor de afvalverwerking; in 2021 komt datzelfde gezin op bijna 300 euro (298,32) uit. Aan de NOS laat de gemeente weten dat deze stijging er mee te maken heeft dat ze “jarenlang goedkoper zijn geweest dan omliggende gemeenten. Die inhaalslag is nodig omdat overheidsbeleid en marktontwikkelingen Oss met de huidige hoeveelheid afval extra hard raken.”

De afvalstoffenheffing stijgt over de 112 gemeentes die onderdeel uitmaakten van dit onderzoek met gemiddeld 7,5 procent. Ter vergelijking; in de gemeente ’s-Hertogenbosch blijft de afvalstoffenheffing gelijk en in Uden stijgt deze met 1,7 procent. Bernheze maakte geen deel uit van de steekproef. 

Het onderzoek van de VEH richtte zich ook op andere kostenposten zoals de rioolheffing en OZB (onroerende zaakbelasting). De rioolheffing daalt in Oss juist in 2021, met 16,7 procent van €168.50 naar €140.28. De OZB stijgt, met ruim zeven procent, van bijna driehonderd euro op jaarbasis naar 314 euro. Deze stijging was in oktober van dit jaar al aangekondigd, om de Osse begroting sluitend te kunnen maken. Ook deze stijging is groter dan de gemiddelde stijging van 3.2 procent onder de 112 gemeentes.