Bijna miljard euro voor verbreden A2 en aanpak station Den Bosch

Voor het verbreden van de A2 tussen Deil en Vught zet het Rijk 830 miljoen euro opzij en reserveren regionale partijen voor aanvullende maatregelen tot 55 miljoen euro. Daarnaast hebben diverse partijen 85 miljoen klaarstaan voor een studie naar het station in Den Bosch.

Dat is afgesproken tijdens het jaarlijkse overleg van Rijk, provincie en gemeenten als het gaat om infrastructuur, ruimte en transport.

A2 verbreden
Wat de A2 betreft is het de bedoeling om de snelweg te verbreden naar 2x4 rijstroken, twee nieuwe bruggen aan te leggen, knooppunt Deil aan te pakken en regionale maatregelen te nemen om de doorstroming te verbeteren. Minister Cora van Nieuwenhuizen: “De A2 is een van de belangrijkste snelwegen van ons land. Iedereen die hier geregeld rijdt, zeker in de spits, weet dat er een oplossing moet komen voor de vele files tussen Vught en Deil. Voordat de schop de grond ingaat wil de minister al de druk van de snelweg afhalen door  goede afspraken te maken met de werkgevers in deze regio.

Voor de ring ’s-Hertogenbosch betekent dit dat er één extra rijstrook bij de parallelbanen bij komt. De maximum snelheid rond ’s-Hertogenbosch gaat permanent naar maximaal 100 kilometer per uur. Dat geldt voor de hoofdrijbaan en de parallelbaan. De weg wordt ruimer uitgevoerd dan nu en is daardoor veiliger.

Onderzoek station Den Bosch
Naar het station (en omgeving) in Den Bosch, waar veel reizigers en overstappers gebruik van maken, start een onderzoek. Het station barst uit z'n voegen, de perrons zitten aan de maximale capaciteit en de voorzieningen zijn niet meer toereikend. Daar komt nog bij dat het aantal reizigers in het OV de komende jaren alleen nog maar groeit. De gemeente wil van het station een mobiliteitshub maken: een plek waar reizigers comfortabel en snel de trein kunnen pakken. En aangenaam en veilig kunnen verblijven. Maar ook eenvoudig kunnen overstappen van fiets of bus of op een andere trein. En hun fiets veilig en goed kunnen stallen. Daarvoor komt er een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan de westzijde van het station.

 Rijk, provincie en de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben nu samen 85 miljoen euro opzij gezet voor de eerste onderzoeksfase. De verkenning moet inzage geven in de afspraken en investeringen die de komende jaren nodig zijn.

Belangrijke stap
Wethouder Ufuk Kâhya is enthousiast: "Het station groeit uit zijn jasje. En de A2 is overvol. We zetten nu een belangrijke stap waardoor we goed bereikbaar blijven voor inwoners, studenten, werknemers en bezoekers. Dat doen we met oplossingen die aansluiten bij onze uitgangspunten voor mobiliteit: schoon, slim en toegankelijk.”